WerkFIT! logo 3cm kopie

FIT! is een cocreatie van Elsbeth van der Hurk (http://vigorous.nl) en Marit de Nooij.

Voor wie?
Professionals die willen investeren in hun professionele- en persoonlijke ontwikkeling door zichzelf onder de loep te nemen en te kijken hoe fit ze eigenlijk zijn en/of fitter kunnen worden en blijven. 

De professional van de toekomst is zelfbewust, proactief en flexibel. Dit vergt wel de nodige zelfkennis en het lef en de durf om dichtbij zichzelf te blijven of te komen. In onze FIT!-clinic ligt de nadruk op Persoonlijk Leiderschap, weten wat belangrijk voor iemand is, waar hij gelukkig van wordt, hoe hij fit wordt en blijft! Dit alles ondersteund vanuit persoonlijke kracht en positieve energie. 

Visie
Het is onze ambitie door het aanbieden van FIT!-clinics en individuele FIT!-coachingsgesprekken op maat een positieve en toegankelijke bijdrage te leveren aan de professionele- en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt in de verschillende levensfasen. 

Bedrijven zoeken hierbij een betrouwbare partner die hen dit kan helpen realiseren en verder uitbouwen. De rol van deNooij-HRpartner & Vigorous is om naast het aanbieden van de clinics en de individuele gesprekken te fungeren als ‘navigator’ voor overige ontwikkelingsvraagstukken. Zo willen we voor iedereen ‘gelukkig zijn met wie je bent en wat je doet’ mogelijk maken en zo ‘worden wie je bent’. 

Werkwijze & methode
Waar het om gaat: worden wie je bent. Voorafgaand aan de FIT!-clinics ontvangen de deelnemers informatie over de inhoud ter voorbereiding (leeswerk) en opdrachten (maakwerk).

Er wordt gewerkt met energizers, verschillende didactische werkvormen (individueel, in groepsverband, schrijven, overleggen, presenteren) en de trainers wisselen elkaar af en vullen elkaar aan waardoor de lesstof afwisselend blijft. Humor mag voor ons niet ontbreken en er is dan ook zeker tijd voor een grap.

Hieronder is de opbouw van de FIT!-clinics op hoofdlijnen weergegeven:

CoachingActief, betrokken, enthousiast, energiek, verrassend en leerzaam zijn de woorden die de FIT!-clinics typeren. De trainers hebben hier een belangrijke rol in, maar zo ook de deelnemers. Bij deelname wordt verwacht dat men voorbereid is en welwillend om een positieve bijdrage te leveren.

Investeringsindicatie

Tijd (deelnemers)

 • FIT!-clinic:
  • Voorbereiding: +/- 2 uur (inclusief leeswerk en het maken van de opdrachten)
  • Deelname: 4 uur per clinic
  • Na deelname is er de mogelijkheid om per mail contact te hebben met de trainer over de verdere concretisering van het ‘Actie FIT!-plan’
 • individuele FIT!-coachingsgesprekken:
  • voorbereiding: +/- 1,5 a 2 uur per gesprek (inclusief leeswerk en het maken van de opdrachten)
  • gesprek: 1,5 a 2 uur
 • inzet Meetinstrumenten van PiCompany:
  • Reflector Big Five Personality: +/- 30 minuten voor de invulling van de vragenlijst en +/- 45 minuten a 1 uur voor de terugkoppeling
  • Reflector 360: +/- 2 tot 3 weken door de verschillende personen die feedback geven en +/- 45 minuten a 1 uur voor de terugkoppeling
  • Performance Improvement Plan: +/- 1 a 1,5 uur (wanneer het PIP wordt teruggekoppeld worden hierin de Reflector Big Five Personality en de Reflector 360 gecombineerd en vervallen deze terugkoppelgesprekken).

Financieel

Traject Prijzen
FIT!-clinics €500,- per deelnemer
Individuele FIT!-coachingsgesprekken €100,- per uur
Reflector Big Five Personality €120,- per vragenlijst
Reflector 360 €135,- per vragenlijst
Performance Improvement Plan €0,-
Terugkoppeling rapportage meetinstrument €100,- per uur

De bedragen zijn inclusief intakegesprek en afstemmingsgesprek met de opdrachtgever, voorbereidingstijd FIT!-clinics voor de trainers en reistijd (met een maximum van 45 minuten enkele reis op basis van de reistijd van de ANWB routeplanner, daarna wordt reistijd in rekening gebracht a €25,- per 30 minuten per persoon). 

De bedragen zijn exclusief BTW (21%) en reiskosten (€0,29 per kilometer, per persoon, op basis van de kilometers van de ANWB routeplanner). 

De voorbereidingstijd voor de Individuele FIT!-coachingsgesprekken en de voorbereidingstijd voor de terugkoppeling van de rapportages van de meetinstrumenten wordt apart berekend. Hierbij kan uitgegaan worden van ongeveer 1 a 1,5 uur voorbereiding per gesprek/terugkoppeling. 

Eventueel meerwerk zal na schriftelijke goedkeuring worden uitgevoerd en gefactureerd. 

Graag lichten we de informatie over FIT! mondeling verder toe, waarbij we ook voorbeeldrapportages kunnen laten zien van de meetinstrumenten van PiCompany.